Neprehliadni!

3.5.2015 -

Odpovede na vaše otázky a iné zmeny:

 

1. Je možné absolvovať viac týždňov seminárov po sebe?

Cez ročníkové semináre bude viac praktického cvičenia a preto je možné aj efektívnejšie  absolvovať viac po sebe idúcich seminárov (bez pauzy).

2. Na všetkých našich aktivitách, prednáškach, kurzoch, začínajúc  prvým letným seminárom,  rušíme súhlas s  nahrávaním prednášky. Prednášky sú určené účastníčkam a účastníkom prítomných na seminári. Živý prednes oslovuje zmyslový kanál a pôsobí na pocitovej úrovni. Starostlivosť o nahrávanie a o rôzne prístroje strháva pozornosť, blokuje prúdenie energie od prednášajúceho k poslucháčovi a bránia prejaveniu sa vnútorných pocitov.  Nie je dôležitý podávaný obsah slov ale len pocitová úroveň sprevádzaná obrazovými výjavmi. Nie je podstatné koľko si z prednášky zapamätáte, podstatný je život. Opätovné prehrávanie obsahu je len prehrávaním množstva slov, bez pocitovej úrovne.

15.3.2015 -

Oznam

Posledná možnosť rezervovať  ubytovanie so stravou na zámku  na termín 

20.- 22.3.2015 je:

17.(utorok) 3.  2015

Po tomto termíne sa môžete prihlasovať len s dochádzaním.

 

 

28.12.2014 -

 

Krásne prežitie vianočných sviatkov a v novom roku 2015 pevné zdravie, veľa šťastia, spokojnosti a úspechov prajeme Vám i Vašim blízkym.
Marekovci