Neprehliadni!

16.7.2016 - Jesenný seminár

Pri prihlasovani sa výška kurzovného je odstupňovana podľa dátumu prihlásky: 1. Basic je kurzovné bez zmeny pre prihlásených do 31.7.2016 2. Silver je kurzovné pre prihlásených od 31.7 - 31.8.2016 3. Gold je pre prihlásenie sa v termíne od 1.9. 2016 pre obidva turnusy

15.7.2016 - Dôlezite !!!!!

Na poslednom turnuse ubytovacie kapacity hotela su vyčerpané. Účasť bude umožnená len riadne prihlásenym účastníkom. Vzhladom na jesenne turnusy budu zmeny v cene kurzovného a zaujemci, ktori sa budú hlásiť včas a tí ktorí sa hlásia v týzdni konania kurzu budú platiť odlišné kurzovne. To, aby sa kurz uskutočnil je vďaka účastníkom, ktori sa prihlásili vopred. Veľmi sa rozmnozilo prihlasovanie sa na poslednú chvíľu a ziaľ na základe takéhoto trendu sa nedá objednať ubytovanie. To ako všetci by ste chceli letieť niekde a prídete k odletu a let nebude. Sú veci v ekonomii, ktoré ináč sa nedajú riešit. Akokeby ste chceli všetci mrkvu jesť, ale nikto nezasadil, takže viac zeleniny bude možné dodať len ďalši rok.

8.7.2016 - Flash účasť ...

 

Ahojte, množia sa otázky ohľadom " flash" účasti na kurzoch ( len sobota, len nedeľa, víkend, pondelok večer atd.) Aby boli podmienky účasti pre každého záujemcu rovnaké, kurzovne za každý deň / večer účasti  jednotne 40,/€.

 Martin

Ps:  Na víkendových seminárov kurzovné za flash účasť ( sobota/ večer/ noc) 30,-€.

15.1.2016 -

Odpovede na vaše otázky a iné zmeny:

 

1. Je možné absolvovať viac týždňov seminárov po sebe?

Cez ročníkové semináre bude viac praktického cvičenia a preto je možné aj efektívnejšie  absolvovať viac po sebe idúcich seminárov (bez pauzy).

2. Na všetkých našich aktivitách, prednáškach, kurzoch, začínajúc  prvým letným seminárom,  rušíme súhlas s  nahrávaním prednášky. Prednášky sú určené účastníčkam a účastníkom prítomných na seminári. Živý prednes oslovuje zmyslový kanál a pôsobí na pocitovej úrovni. Starostlivosť o nahrávanie a o rôzne prístroje strháva pozornosť, blokuje prúdenie energie od prednášajúceho k poslucháčovi a bránia prejaveniu sa vnútorných pocitov.  Nie je dôležitý podávaný obsah slov ale len pocitová úroveň sprevádzaná obrazovými výjavmi. Nie je podstatné koľko si z prednášky zapamätáte, podstatný je život. Opätovné prehrávanie obsahu je len prehrávaním množstva slov, bez pocitovej úrovne.