Neprehliadni!

15.1.2016 -

Odpovede na vaše otázky a iné zmeny:

 

1. Je možné absolvovať viac týždňov seminárov po sebe?

Cez ročníkové semináre bude viac praktického cvičenia a preto je možné aj efektívnejšie  absolvovať viac po sebe idúcich seminárov (bez pauzy).

2. Na všetkých našich aktivitách, prednáškach, kurzoch, začínajúc  prvým letným seminárom,  rušíme súhlas s  nahrávaním prednášky. Prednášky sú určené účastníčkam a účastníkom prítomných na seminári. Živý prednes oslovuje zmyslový kanál a pôsobí na pocitovej úrovni. Starostlivosť o nahrávanie a o rôzne prístroje strháva pozornosť, blokuje prúdenie energie od prednášajúceho k poslucháčovi a bránia prejaveniu sa vnútorných pocitov.  Nie je dôležitý podávaný obsah slov ale len pocitová úroveň sprevádzaná obrazovými výjavmi. Nie je podstatné koľko si z prednášky zapamätáte, podstatný je život. Opätovné prehrávanie obsahu je len prehrávaním množstva slov, bez pocitovej úrovne.

15.1.2016 -

 

    Odpoveď na množiace sa otázky ohľadom "flash" účasti saibakov a saibačiek na seminároch (sobota, pondeľok večer atď.). Účasť na jednom večernom posedení je bez platenia akýchkoľvek poplatkov. Ale,  ak niekto ostane viac,  než jeden deň (večer, víkend atď.) na programe, je  korektné voči ostatným účastníkom, aby uhradil kurzovné rovnako.

Ďakujem za pochopenie.