Registrácia

Na tejto stránke môžete zaregistrovať svoju účasť.

Názov udalosti: Jesenný seminár
Začiatok: 15.9.2019 (13:00 hod)
Koniec: 22.9.2019 (10:00 hod)
Miesto konania: Jasná, Mikulášska chata


Prosíme, registrujte tu len jednu osobu, teda do kolónky meno a priezvisko nezadávajte iné mená a priezviská ako je registrovaná osoba.

Meno:
Priezvisko:
Ulica, číslo ulice:
Mesto:
PSČ:
Krajina:
Telefón:
Email: