kontakt

Sídlo
Občianske združenie "SAIB"
Pri kalvárii 614/31
917 01 Trnava
Slovenská republika

IČO: 52910113
IBAN: SK38 0900 0000 0051 6959 3270

Kontakty
telefón: +421 903 905 574
e-mail: info@saib.sk
ing.martinmarek@gmail.com